Dødsfald
Når et familiemedlem afgår ved døden, er der en række praktiske ting, man midt i sorgen skal tage sig af. Jura og paragraffer er formentlig det sidste man ønsker at skulle forholde sig til i en sådan situation. Få overblik her og find svar på de vigtigste spørgsmål et dødsfald i den nærmeste familie rejser.
Bobestyrerboer
Bobestyrerbehandling kan komme på tale af mange forskellige årsager, fx hvis der er uenighed arvingerne imellem eller usikkerhed om arveforholdene.
Om dødsboer
Hvem er boets arvinger? Hvor meget skal der betales i boafgift? Er boet skattepligtigt? Bliv klogere her...
Privat skifte
Et privat skifte er den mest enkle skifteform for egentlige skiftebehandlinger og er derfor for arvingerne den smidigste, billigste og mest uformelle form for skifte.
Ægtefælleudlæg
Den efterlevende ægtefælle har ret til at udtage så meget af boet, at værdien heraf sammenlagt med ægtefællens boslod, arvelod og særeje udgør indtil kr. 710.000.
Insolvente bobestyrerboer
Er et dødsbo insolvent, det vil sige er samtlige aktiver (værdier) med tillæg af boets indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække boets passiver (gæld) skal det udleveres til bobestyrerbehandling.
Boudlæg
Et bo kan udlægges som boudlæg uden skiftebehandling, hvis værdien af boets aktiver ikke overstiger kr. 41.000 efter fradrag af blandt andet rimelige begravelsesudgifter.
Uskiftet bo
Et uskiftet bo betyder, at boet efter førstafdøde udleveres til den længstlevende ægtefælle uden at det tages under skifte, dvs. uden udlodning af arv til førstafdødes arvinger.

Er en af dine nærmeste afgået ved døden?

Dødsfald

Når et familiemedlem afgår ved døden, er der en række praktiske ting, man midt i sorgen skal tage sig af. Jura og paragraffer er formentlig det sidste man ønsker at skulle forholde sig til i en sådan situation. Få overblik her og find svar på de vigtigste spørgsmål et dødsfald i den nærmeste familie rejser.

Læs mere

Boudlæg

Et bo kan udlægges som boudlæg uden skiftebehandling, hvis værdien af boets aktiver ikke overstiger kr. 43.000 efter fradrag af blandt andet rimelige begravelsesudgifter.

Læs mere

Ægtefælleudlæg

Den efterlevende ægtefælle har ret til at udtage så meget af boet, at værdien heraf sammenlagt med ægtefællens boslod, arvelod og særeje udgør indtil kr. 740.000.

Læs mere

Uskiftet bo

Et uskiftet bo betyder, at boet efter førstafdøde udleveres til den længstlevende ægtefælle uden at det tages under skifte, dvs. uden udlodning af arv til førstafdødes arvinger.

Læs mere

Privat skifte

Et privat skifte er den mest enkle skifteform for egentlige skiftebehandlinger og er derfor for arvingerne den smidigste, billigste og mest uformelle form for skifte.

Læs mere

Forenklet privat skifte

I boer hvor der hverken skal betales skat eller bo- og tillægsboafgift, kan der muligvis skiftes som et forenklet privat skifte

Læs mere

Bobestyrerboer

Bobestyrerbehandling kan komme på tale af mange forskellige årsager, fx hvis der er uenighed arvingerne imellem eller usikkerhed om arveforholdene.

Læs mere

Insolvente bobestyrerboer

Er et dødsbo insolvent, det vil sige er samtlige aktiver (værdier) med tillæg af boets indtægter ikke er tilstrækkelige til at dække boets passiver (gæld) skal det udleveres til bobestyrerbehandling.

Læs mere

Om dødsboer

Hvem er boets arvinger? Hvor meget skal der betales i boafgift? Er boet skattepligtigt? Bliv klogere her...

Læs mere

"Vigtige beslutninger i en svær tid"

Download folderen her.

Du kan også gratis bestille papirudgaven ved at maile til km@advokatgruppen.dk

Lovgivning og retspraksis ændrer sig fra dag til dag. Pas derfor på - indlæggene på dette site kan være forældet, og du bør derfor ikke disponere alene på grundlag af dem. Spørg os, hvis du vil være helt sikker på, at tingene ikke har ændret sig.

Medlem af:

 

 - 32,2 KB

doedsbo.dk er en del af advokatgruppen.dk    ·   Telefon 70 10 13 30   ·   danmark@advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København

Er en af dine nærmeste afgået ved døden?

Kontakt os for et godt råd